Paano Malampasan ang Depresyon sa Islam

Alalahanin mo ito. Sinabi ni Allah na ginawa niya ang buhay na maayos at komportable para sa amin at gayon pa man, patuloy tayong nagrereklamo tungkol dito o hindi natin pinapansin lamang ang regalong ito at nadarama na naiwan o nalulumbay.
Ikalat ang iyong mga kamay patungo sa langit at sabihin sa Allah ang lahat na nakakagambala sa iyo o ang dahilan ng iyong pagkalungkot.
Si Allah ay laging nandiyan para sa iyo, ngunit dapat mong gawin ang pagsisikap at iguhit ang mabait niyang pansin sa iyong itanong sa kanya at sabihin sa kanya na kailangan mo siya.
Manalangin sa tamang paraan na "namaaz". Huwag mag-atubiling umiyak dahil 16:53 (Y. Ali) At wala kang mabuting bagay kundi mula sa Allah. at bukod dito, kapag kayo ay naantig ng pagdurusa, sa Kanya ay nagsisigawan kayo ng mga daing.
Si Allah ay hindi nakakaramdam ng paumanhin o nababato kahit na iiyak ka sa kanya ng isang libong beses na hindi ka niya mapapagod. Sumakay sa buhay na ito sa kanyang suporta.
Pagkatapos mong magawa sa pagsasabi sa iyong mga problema, maaari kang magpatuloy sa isang malinaw na budhi at isang magaan na ulo.
Huwag sumuko ng pag-asa dahil 12:87 (Y. Ali) "O mga anak ko! Humayo kayo at magtanong tungkol kay Jose at sa kanyang kapatid, at huwag kailanman mawalan ng pag-asa sa nakapapawi ng Allah na si Allah: tunay na walang sinuman ang nawalan ng kapanalig sa Allah, maliban sa mga walang pananampalataya." -
Panatilihing matatag ang iyong pananampalataya at positibo ang iyong pananaw. Insh'allaah mahahanap mo ang kaginhawaan at pahinga sa buhay at gagantimpalaan ka ng Allah sa pag-on sa kanya para sa iyong mga problema
solperformance.com © 2020