Paano Maging Tagapayo sa Bibliya

Ang isang tagapayo sa bibliya ay tumutulong sa mga tao na malampasan ang mga problema, mga hamon at isyu sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtuon sa mga alituntunin mula sa Bibliya. Tinutulungan ng mga tagapayo sa Bibliya ang mga tao na harapin ang mga problema, tulad ng pagtataksil, pagkalungkot, pagkabalisa at pang-aabuso, ngunit nagbibigay ng diagnosis at paggamot batay sa Bibliya, sa halip na sa mga pamamaraan ng psychotherapy. Bagaman walang mga kinakailangang lisensyado ng estado para sa mga tagapayo ng bibliya, ang isang advanced na degree ay magbibigay sa iyo ng kaalaman, kasanayan at karanasan upang maging isang epektibong tagapayo ng Kristiyano. Gumamit ng mga tip na ito upang malaman kung paano maging isang tagapayo sa bibliya.
Kumuha ng isang degree sa high school. Ang isang mataas na degree sa paaralan o katumbas ay kinakailangan para sa lahat ng sertipikasyon ng tagapayo sa bibliya o programa ng degree.
Kumuha ng degree ng bachelor sa Christian counseling. Maraming mga akreditadong kolehiyo ang nag-aalok ng mga programang bachelor degree sa Christian counseling. Ang mga kahilingan para sa isang degree ng isang tagapayo sa Kristiyanong tagapayo ay katulad sa mga para sa isang pamantayang antas ng pagpapayo, ngunit kasama ang mga klase na batay sa pananampalataya. Karamihan sa mga kolehiyo ay nag-aalok ng parehong mga online at tradisyonal na programa ng degree sa bachelor.
  • Kumpletuhin ang mga pangunahing klase sa sikolohiya, psychotherapy at teolohiya. Ang mga kurso sa sikolohiya ay nakatuon sa mga isyu sa kaisipan at karaniwang isama ang mga klase tulad ng pangkalahatang sikolohiya, teolohiya at sikolohiya, at sikolohiya sa lipunan. Ang mga kurso sa sikoterapiya ay nakatuon sa paglalapat ng mga teoryang sikolohikal sa mga pag-uugali at proseso, at maaaring isama ang teorya at kasanayan sa pagpapayo, pagtatasa at pagsusuri, etika para sa tagapayong Kristiyano, pagpapakasal at pagpapayo ng pamilya, pagpapayo sa krisis, pagpapayo sa cross-kultural at pagpapayo ng grupo. Tinutulungan ng mga klase ng teolohiya ang mga mag-aaral na mag-apply ng mga konsepto sa Bibliya sa mga kasanayan sa sikolohiya at psychotherapy. Ang mga klase ay maaaring magsama ng dating tipan, bagong tipan, payo sa Kristiyano, at damdamin sa pamamagitan ng isang pananaw sa bibliya.
  • Kumuha ng mga klase sa itaas na nakatuon sa pagpapayo sa Bibliya. Ang pagtatayo ng pundasyon na itinatag sa pamamagitan ng mga pangunahing klase, ang mga kurso sa itaas na antas ay nakatuon sa mga tiyak na kasanayan sa pagpapayo, kasanayan at isyu. Ang mga kurso ay maaaring isama ang mga bata at kabataan, pag-unlad ng matatanda, kamatayan at namamatay, pag-abuso sa sangkap, sekswalidad ng tao, pag-aasawa at relasyon sa pamilya.
Kumita ng isang master ng divinity degree sa pagpapayo sa Bibliya. Master ng kabanalan ng pagka-Diyos sa pagpapayo sa Bibliya ay inaalok sa pamamagitan ng accredited unibersidad, mga kolehiyo ng teolohiko o seminar. Karamihan sa mga programa ng pagka-diyos ay naghahanda ng mga mag-aaral na nagpapayo sa bibliya para sa sertipikasyon sa pamamagitan ng pambansang asosasyon ng sertipikasyon.
  • Kumpletuhin ang isang pangunahing kurikulum. Master ng divinity degree sa pagpapayo sa Bibliya ay kasama ang mga pangunahing kurso na nakatuon sa parehong teolohiya at sikolohiya. Ang mga halimbawa ng mga pangunahing klase ay kinabibilangan ng: biblikal na batayan para sa pagpapayo, payo sa pagpapayo, mga saligan ng pagpapayo sa bibliya, paghahambing ng pagsusuri ng humanistic psychology at biblikal na teolohiya, kamalayan sa sarili sa pamamagitan ng Bibliya, at mga paksa sa pagpapayo sa bibliya.
  • Kumpletuhin ang isang pinangangasiwaan na praktika. Karamihan sa mga programa ng pagka-diyos ay nangangailangan ng mga mag-aaral na nagpapayo sa bibliya na makumpleto ang isang minimum na 50 oras ng pinangangasiwaang gawain sa pagpapayo. Ang mga programa ay karaniwang nag-aalok ng ilang mga uri ng mga pagkakataon sa paglalagay ng praktika, mula sa gawaing batay sa simbahan hanggang sa mga ahensya na hindi tubo.
Maging sertipikado bilang tagapayo sa Bibliya. Maraming mga asosasyon, tulad ng National Christian Counselors Association (NCCA), Association of Greek Counselors (ABC), American Association of Christian Therapists (AACT), International Association of Christian Counseling Professionals (IACCP), International Christian Counselors Alliance (ICCA) at ang Lupon ng Christian Professional and Pastoral Counselors (BCPPC), nag-aalok ng sertipikasyon para sa mga tagapayo sa bibliya. Karamihan sa mga asosasyon ay hindi nangangailangan ng isang bachelor's o master's degree para sa sertipikasyon, ngunit kinakailangan ang kurso para sa mga aplikante na hindi degree.
  • Kumpletuhin ang mga kinakailangan sa kurso ng pagsasanay. Ang mga kinakailangan sa klase ay nag-iiba ayon sa samahan, ngunit kadalasan ay kasama ang isang pangunahing kurikulum ng sikolohiya, teolohiya at pagpapayo sa bibliya. Ang mga aplikante na may advanced na degree ay maaaring hindi makumpleto ang anumang mga kurso sa pagsasanay upang matugunan ang mga kinakailangan sa sertipikasyon.
  • Kumpletuhin ang pinangangasiwaan na oras ng pagmamasid sa pagpapayo. Ang mga superbisor na oras ng pagpapayo ay magkakaiba-iba sa pamamagitan ng samahan. Ang ilan ay nangangailangan ng isang minimum na 10 oras, habang ang iba ay nangangailangan ng 50 oras o higit pa. Ang mga aplikante na may advanced na degree ay maaaring hindi makumpleto ang pinangangasiwaan na pagpapayo kung kinakailangan ang isang praktika para sa programa ng degree.
  • Magbasa ng isang seleksyon ng mga libro at artikulo mula sa naaprubahan na listahan ng pagbasa ng samahan. Ang mga kahilingan sa pagbabasa ay nag-iiba ayon sa samahan, at maaaring saklaw mula sa 500 mga pahina hanggang sa higit sa 1,000 mga pahina.
  • Ipasa ang mga kinakailangang pagsusulit ng samahan. Ang mga pagsusulit ay karaniwang nasa form ng sanaysay, at maaaring saklaw mula sa open-book o take-home exams hanggang sa in-class na mga pagsusulit.
  • Isumite ang mga materyales sa aplikasyon na hinihiling ng asosasyon. Karamihan sa mga asosasyon ay nangangailangan ng isang bayad sa aplikasyon sa oras ng pagsusumite.
Maaari bang maging isang tagapayo ang isang babae?
Oo, ang mga kababaihan ay maaaring maging tagapayo ng Kristiyano.
Paano ka makakakuha ng degree sa Christian psychology?
Kailangan mong dumalo sa isang unibersidad na Kristiyano at kumuha ng mga kinakailangang klase.
Ang mga tagapayo sa Bibliya ay maaaring maging karapat-dapat para sa propesyonal na pag-iwas at seguro sa pananagutan sa pamamagitan ng (mga) asosasyon na kung saan sila ay napatunayan.
Walang mga tiyak na kinakailangan sa paglilisensya ng estado para sa mga tagapayo sa bibliya. Karamihan sa mga estado sa US ay hindi pinahihintulutan ang mga tagapayo na may lisensya ng estado na itaguyod ang kanilang personal na paniniwala sa relihiyon, manalangin sa mga kliyente o magbasa mula sa Bibliya, maliban kung partikular na hiniling ng kliyente. Para sa kadahilanang ito, pinipili ng karamihan sa mga tagapayo ng Bibliya na huwag ituloy ang anumang uri ng paglilisensya ng estado.
solperformance.com © 2020